Tietosuojaseloste

Kosmetologin asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Beautiful Life Oy

Markkinointinimi  MiiaMari kauneus&hyvinvointi

Supikuja 5, 40400 Jyväskylä

Y-tunnus 2502273-2

Puhelin: 040 1363 200

sähköposti: miia-mari@miiamari.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

yrittäjä Miia-Mari Kähkönen

Rekisterin nimi

Kosmetologin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi ja turvallisen hoitotapahtuman toteuttamiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten arkistoimiseksi. Tietoja käytetään myös markkinointiin hoitolan tapahtumista, ajankohtaisista aiheista ja asiakkaille tarjottavista eduista sekä yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteri sisältää asiakkaan tekemät varaukset ja ostot. Hoitolassa kerättävään rekisteriin merkitään tarpeelliset tiedot asiakkaan turvallisuuden turvaamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään palvelun/tuotteen varaamisen ja oston yhteydessä. Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset. Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus

Hoitolassa kerättyä asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa ja lukollisessa kaapistossa Beautiful Life Oy:n tiloissa. Tiedot ovat luottamuksellisia ja ainoastaan nimetyllä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sähköisestä asiakasrekisteristä löytyy tietosuojaseloste osoitteesta https://timma.fi/dataprotection/kauneushyvinvointimiiamari

Tietojen tarkistaminen ja korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle yllä mainitussa osoitteessa.

Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.